AI & juridiken – utmaningar, möjligheter och rättslig utveckling!

AI & juridiken – utmaningar, möjligheter och rättslig utveckling!

Stort tack till alla som medverkade under gårdagens seminarium och paneldiskussion!

Eftermiddagen inleddes av Christina Wikström med ett föredrag på temat AI & juridiken – begreppen, rättsreglerna & utmaningarna. Därefter följde en intressant paneldiskussion ledd av Daniel Westman där bolagens rättsliga utmaningar med användning av AI diskuterades tillsammans med frågan om hur juristfunktionen bäst hanterar utmaningarna, möjligheterna och riskerna.

Behovet av utbildning på AI-området framhölls och vikten av att juristen i tillräcklig utsträckning förstår AI-teknologin. Arbete i tvärfunktionella team angavs som en framgångsfaktor och vikten av att vi alla talar både ”algoritmiska” och ”juridiska”. Bolagens arbete med att styra mot en rättsenlig användning och utveckling av AI diskuterades tillsammans med framtagande av stödjande dokument som AI-policys och checklistor. Eventet avslutades med mingel och spännande samtal om rättsliga aspekter på det paradigmskifte AI-teknologin skapar.

Ett extra stort tack till vår moderator Daniel Westman, samt våra panellister Charlotta Kronblad, Linda Kinnunen och Stanley Greenstein för värdefulla bidra till en mycket givande paneldiskussion! Vi ser redan fram emot att anordna ett uppföljande event om AI-förordningen, T.B.A!

Vill ni också lära er mer om AI & juridiken och få en skräddarsydd presentation eller har ni frågor om AI-juridik i allmänhet? Tveka inte på att kontakta oss!

Christina Wikström                                             Anton Karlsson
Advokat & Managing Partner                        Biträdande jurist
christina@wikstrompartners.se                   anton@wikstrompartners.se
+46 70 691 68 00                                                  +46 70 148 00 09