Behöver du handledning i examensarbete eller uppsats?

Behöver du handledning i examensarbete eller uppsats?

Wikström & Partners är en advokatbyrå som är nischad mot IT, IP och PUL/DF. Våra erfarna advokater handleder gärna studenter i samband med examensarbete och uppsatsskrivande. Under praktiktiden får du möjlighet att få en god inblick i den dagliga verksamheten på Wikström & Partners och möjlighet att delta i olika projekt av varierande storlek. Ditt uppsatsämne behöver inte vara klart definierat innan du börjar praktiken, vi ser dock gärna att du skriver inom något av advokatbyråns profilområden.

Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV och betyg. Ange även om du vet inom vilket område du önskar skriva din uppsats.

Välkommen med din ansökan (som kan skickas in direkt till någon av advokatbyråns delägare eller till info@wikstrompartners.se)!

Wikström & Partners