Brexit & GDPR – Storbritannien blir ett tredjeland vid ”hård” Brexit

Brexit & GDPR – Storbritannien blir ett tredjeland vid ”hård” Brexit

Omständigheterna kring Storbritanniens utträde ur EU är på många sätt fortfarande oklara. Efter att parlamentet röstade ned premiärminister Theresa Mays utträdesförslag så sent som igår talar mycket för att Brexit antingen skjuts upp eller för att Storbritannien tvingas lämna EU utan förekomsten av någon överenskommelse. De närmaste dagarnas beslut i Storbritanniens parlament blir sannolikt avgörande.

Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) beslutade den 12 februari i år, att om Storbritannien lämnar EU utan någon överenskommelse om GDPR:s fortsatta tillämplighet, så kommer Storbritannien att betraktas som ett tredjeland från tidpunkten för utträdet. Konsekvensen av detta är att överföring av personuppgifter från EU till Storbritannien kommer att behöva grunda sig på överföringsmekanismer i likhet med överföring till andra tredjeländer, så som standardavtalsklausuler, bindande företagsbestämmelser, uppförandekoder eller certifieringar.

Wikström & Partners rekommenderar därför att alla organisationer som i sin dagliga verksamhet är beroende av överföringar av personuppgifter till Storbritannien följer utvecklingen och ser över vilka eventuella konsekvenser som en s.k. hård Brexit skulle innebära för verksamheten. Därefter bör man börja förbereda för de åtgärder som behöver vidtas för att personuppgifter även fortsättningsvis ska kunna överföras till Storbritannien.

För mer information klicka här.