Aktuellt på byrån

Lördag den 1 juli 2023 träder en ny bestämmelse i 10 kap. 2 a § offentlighets- och sekretesslagen om sekretessgenombrott vid myndigheters utkontraktering (outsourcing) av teknisk bearbetning eller teknisk lagring i kraft. Lagändringen syftar till att ytterligare underlätta för statliga och kommunala myndigheter att anlita externa IT-leverantörer....

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) publicerade i veckan en rapport avseende offentlig sektors användning av molntjänster. Rapporten har tagits fram inom ramen för ”The Coordinated Enforcement Framework”, vilket utgör en struktur för årligen återkommande samordnade aktiviteter mellan tillsynsmyndigheter inom EU/EES på dataskyddsområdet....

Regeringen välkomnar EU-kommissionens ambition att underlätta för personer som drabbas av skada genom artificiell intelligens (AI) att kunna erhålla ersättning, vilket framgår av en faktapromemoria som publicerades i förra veckan. I slutet av september föreslog EU-kommissionen ett direktiv om skadeståndsansvar gällande AI....