Aktuellt på byrån

Alltsedan Coronapandemins inträde i början av år 2020 har allt fler möten övergått till att genomföras digitalt. Möjligheten till att genomföra möten digitalt har fört med sig stora fördelar, bland annat avseende tidseffektivitet och positiva miljöaspekter. Även om digitala möten innebär stora fördelar finns det vissa utmaningar att beakta. En sådan är den teknik som möjliggör skapandet av så kallade ”deepfakes”....

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerade den 22 juni 2022 ett rättsligt ställningstagande (dnr IMYRS 2022:2) avseende det undantag för journalistiska ändamål som återfinns i 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Genom det rättsliga ställningstagandet klargör IMY ...

Det är med stort nöje vi välkomnar vår nya medarbetare Anton Karlsson, som i dagarna tillträder som biträdande jurist på byrån. Anton är specialiserad inom dataskydd och IT-rätt. Med en juristexamen från Stockholms universitet, genomfört Mastersprogram i affärsjuridik vid Linköpings universitet och studier i IT-rätt vid Alma Mater Studiorum på Universitet i Bologna har Anton en mycket passande kompetensprofil....

Sedan den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag (2022:260). Lagen innehåller ett flertal ändringar som syftar till ett stärkt konsumentskydd och näringsidkare bör särskilt uppmärksamma den nya lagens utökade tillämpningsområde, vilken numera även omfattar konsumenters köp av digitala tjänster och digitalt innehåll. Den nya lagen ska bland annat reglera vad som gäller vid...

Det är med stort nöje vi välkomnar två nya medarbetare till advokatbyrån. Johanna Wallin, tillträder som biträdande jurist med fokus på IT-rätt och dataskydd. Johanna kommer närmast från rollen som bolagsjurist vid UC AB. Pauline Wesström kommer att ansvara för byråns administrativa uppgifter och bidra med värdefull kompetens på ekonomi-området. Pauline har under många...

Vi har det stora nöjet att välkomna Astrid Bohlin till vårt team av digitaliseringsjurister. Astrid Bohlin har de senaste tre åren varit arbetat som bolagsjurist på EasyPark Group. Wikström & Partners är en växande advokatbyrå med fokus på juridisk spetskompetens inom digitalisering, innovation och dataskydd. Vi assisterar bolag, kommuner och myndigheter i deras digitala utmaningar...