Artiklar

Den 17 december 2021 meddelade EU-kommissionen sitt beslut att Sydkorea uppnår de krav som ställs på skydd för personuppgifter för att ett land ska anses ha en adekvat skyddsnivå. Detta är goda nyheter för europeiska företag som gör affärer med företag i Sydkorea. Sydkorea har bland annat en framstående IT-industri med stora företag som ...

Idag lämnade it-driftsutredningen sitt slutbetänkande och föreslår en rad åtgärder som vid genomförande kommer få stor påverkan på myndigheters inköp av it-drift. Utredningen slår fast att det alltjämt ska vara upp till respektive myndighet att bestämma formerna för it-driftinköp, men konstaterar att intresset för en samordnad statlig...

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har offentliggjort att myndigheten och AI Sweden inleder ett gemensamt samarbete för att ge stöd och vägledning kring frågor som rör dataskydd och AI. Syftet med samarbetet är bland annat att identifiera vilka rättsliga frågeställningar kring dataskydd som ofta förekommer och att undersöka på vilka sätt relevanta aktörer inom innovation kan få råd och stöd kring detta....

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) publicerade riktlinjer för utkontraktering [1] som trädde i kraft den 30 september 2019. Riktlinjerna ska vara fullt ut implementerade till den 31 december 2021. Riktlinjerna gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar (”Instituten”) och ska som...