CONTRACT MANAGEMENT

Vi erbjuder expertis inom upphandling, tvister  & avtalsmallar

Upphandling

”Vi behöver upphandla ett nytt IT-system – hur gör vi?”

I samband med en upphandling ska både legala och affärsmässiga aspekter beaktas. Det är också viktigt att organisationens behov analyseras och att de funktionella och säkerhetsmässiga krav som ska ställas på systemet identifieras. Därefter måste upphandlingsunderlag och avtalsdokument utformas utifrån behov, krav och kommersiella förutsättningar med beaktande av de risker som den upphandlande organisationen kan ta. Vi har kunskapen som krävs för att assistera er vid såväl offentliga som privata upphandlingar.

Tvister

”Vårt systemintegrationsprojekt blev rejält försenat och när det affärskritiska systemet nu levererats så överensstämmer det inte med specifikationen. Vad gör vi nu?”

Tvister som rör IT är ofta både komplexa och affärskritiska vilket kräver förmåga att förstå de tekniska sammanhangen och hitta lösningar som verksamheten kan leva med. En väl utvecklad metod tillsammans med stor erfarenhet av att hantera allt från större IT-leverantörer och mjukvarubolag till trilskande kunder gör oss till ett tryggt val om konflikten är ett faktum.

Outsourcing

”Vi genomför stora IT-inköp varje år av olika slags IT-tjänster och IT-produkter samt skulle behöva standardisera vår avtalsprocess med avtalsmallar och egna allmänna villkor – kan ni assistera oss i detta?”

Självklart! Vi assisterar redan idag bland annat internationella börsbolag, svenska leverantörer och myndigheter med att ta fram av olika avtalsmallar och allmänna it-avtalsvillkor som användas i daglig verksamhet. Vi skriver inte bara kundunika IT-avtalsmallar utan är också VQ Legals IT-avtalsexperter och har upprättat samtliga dokument för IT-avtal, GDPR och IP inom VQ Legals malltjänst.

Välkommen att kontakta oss

 

Tel: +46 (0) 8 410 613 40

CONTRACT MANAGEMENT

AFFÄRSJURIDISKA SPECIALISTER

Vi hjälper er genom den juridiska processen kring contract management.
Tveka inte att ställa dina frågor till oss!