”Vi kan juridiken kring digitalisering, innovation och dataskydd”

”Vi kan juridiken kring digitalisering, innovation och dataskydd”

Enterprise Magazine har publicerat en artikel om Wikström & Partners Advokatbyrå och hur vi som advokatbyrå har nischat oss genom att erbjuda spetskompetens inom IT. Ett av vår tids mest komplexa och föränderliga affärsområden. Läs artikeln här.