DIGITALISERING & IT

Vi erbjuder expertis inom IT-avtal, molntjänster & outsourcing

IT-avtal

``Vilken sorts IT-avtal behövs i ett digitaliseringsprojekt?``

Hos oss får du ett IT-avtal anpassat till den typ av IT-affärer som du genomför, i överenstämmelse med branschpraxis och med särskilt fokus på de bestämmelser som är viktiga för er. Vi medverkar i digitaliseringsprojekt, både för kunder och leverantörers räkning, och upprättar IT-avtal inom samtliga produkt- och tjänsteområden. Vi skriver inte bara IT-avtal utan medverkar till att digitaliseringsprocessen utvecklas genom att ta fram av avtalsmallar och standardavtalsvillkor på IT-avtalsområdet.

Molntjänster

”Vad ska man tänka på när man upphandlar molntjänster?``

Det finns en rad rättsliga frågeställningar som bör beaktas vid upphandling av en molntjänst, oavsett man gör inköp som myndighet eller ett företag. Oberoende av vilken typ av molntjänst som är aktuell behöver avtal, villkor och övriga bilagor på ett korrekt sätt återspegla parternas åtaganden och ansvar, tillsammans med molntjänsten funktionalitet, IT-säkerhet och servicenivåer. Det är också viktigt att ta ställning till hur molntjänsten uppfyller dataskyddslagstiftning, tillämpliga standards och certifikat.

Outsourcing

``Hur ska vi hantera outsourcingprocessen på ett effektivt sätt för att uppnå bästa resultat?``

Varje outsourcingprojekt är unikt och har sina egna särskilda förutsättningar. Men god kännedom om branschens aktörer, kunskap om avtalspraxis och effektiva verktyg som mallar och checklistor, underlättar och effektiviserar processen. Vi har stor erfarenhet av att leda juridiskt och kommersiellt arbete i outsourcingprojekt och att biträda i upphandling, förhandling och kontraktsskrivning; oavsett om outsourcingen avser Infrastructure Management (IM), Application Management (AM), Business Process Outsourcing (BPO) eller mer traditionell outsourcing inom Facility Management.

Välkommen att kontakta oss

 

Tel: +46 (0) 8 410 613 40

DIGITALISERING

AFFÄRSJURIDISKA SPECIALISTER

Vi hjälper er genom den juridiska processen kring digitalisering.
Tveka inte att ställa dina frågor till oss!