OUR PEOPLE

Christina Wikström

Lawyer & Managing Partner

christina@wikstrompartners.se

Phone: +46 (0)70 691 68 00

Senior legal advisor with more than twenty years of experience in business law work related to various commercial industries. Focus on IT, media, and telecommunications. Wide business law expertise and strong commercial know-how.

Read more

Christina has got vast experience in leading negotiations and to work with complex contracts for large corporates within, for example, outsourcing. She is equally as knowledgeable in managing complex disputes and to lead within subjects such as GDPR projects and standard agreements within compliance. Christina is the co-author to the anthology “Electronic signing”.

Experience:

 • Wikström & Partners Advokatbyrå AB, Advokat & Managing Partner, 2013-current
 • Logica Sverige AB, General Counsel/Country Commercial Director, 2008-2012
 • Chefsjurist/Bolagsjurist Telia Partner AB/TeliaSonera AB 2000 – 2008
 • Bolagsjurist/Chefsjurist, Sveriges Television/Sveriges Radio Förvaltnings AB, 1993-2000
 • Biträdande jurist, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå, 1992-1993

Member of:

 • eSams rättsliga expertgrupp
 • VQ Legal’s expertgrupp för IT-avtal
 • Svenska Föreningen för IT och Juridik
 • Forum Novare Alumni
 • Forum för Dataskydd
 • Cloud Sweden

Gustaf Johnssén

Senior specialist

gustaf@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 206 24 54

Senior jurist med bred kunskap om IT-rättsliga frågor och erfarenhet från ledande befattningar. Särskilt fokus på samspelet mellan juridik, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Read more

Gustaf kommer närmast från en roll som rättschef i Statens servicecenter. Han har en bred erfarenhet av informationshanteringens juridik och bistår i frågor rörande dataskydd, IT-avtal, upphandlingar och annan IT-rätt. Han har erfarenhet av komplexa upphandlingar, avtal och leverantörstvister, liksom av rättslig kvalitetssäkring av processer och system.

Gustaf har särskild kunskap om de offentligrättsliga regelverk som ställer särskilda krav på informationshanteringen både för offentliga myndigheter och för deras leverantörer, t.ex. sekretess säkerhetsskydd, bevarande och gallring, samt regler om informationssäkerhet. Han har erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och de olika regelverk som styr och påverkar sådan samverkan. Tillgängliggörande och vidareutnyttjande av offentliga data (PSI) är ett annat expertområde.

Gustaf har deltagit i ett antal statliga lagstiftningsutredningar på IT-området både som sekreterare och som expert. Han är en uppskattad föreläsare och utbildare inom olika IT-rättsliga ämnen.

Han är författare och medförfattare till flera artiklar, rapporter och böcker, bl.a. medförfattare till läroboken Rättsinformatik (4 uppl. 2021).

Gustaf stödjer offentliga och privata organisationer i frågor som rör bl.a.

 • Dataskydd
 • IT-avtal och upphandlingar
 • Samverkan mellan myndigheter
 • Säkerhetsskydd
 • Förvaltningsrätt
 • Arkiv- och bevarandefrågor
 • Vidareutnyttjande av offentliga data

Erfarenhet, bl.a.

 • Statens servicecenter, rättschef, 2015-2023
 • Finansdepartementet, ämnessakkunnig, kansliråd, ämnesråd, 2008-2015
 • Utredningen om lokal service i samverkan, sekreterare, 2007-2008
 • Skatteverket, IT-strateg 2007
 • Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning, ämnessakkunnig, 2006
 • Riksarkivet, avdelningsdirektör 2006
 • Statskontoret, utredare, 2001-2006
 • IT-kommissionen, sekreterare, 2000-2001

Jens Forzelius

Lawyer & consultant

jens@forzeliuslaw.se

Phone: +46 (0)70 860 06 17

Expert that is specialised in the law related to IT, data protection (GDPR as well as other data and information management projects), digitalisation and innovation.

Read more

Extensive experience of complex commercial contractual relationships, including e.g. IT agreements, outsourcing, cloud services and system deliveries as well as development projects within IT & IP and with a particular focus on data privacy (GDPR). Regular lecturer and seminar leader regarding GDPR, IT and project management in these areas. Co-author of several books and articles within his areas of expertise.

Experience:

 • Senior och Managing Associate, Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm, 2009-2016
 • Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, Stockholm, 2007 – 2009
 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2005 – 2007
 • Tingsnotarie, Sundsvalls tingsrätt, Sundsvall, 2003 – 2005
 • Trainee, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2003

Member of:

 • ICC (Referensgrupp – Immaterialrätt)
 • Svenska Föreningen för Upphovsrätt
 • Svenska Föreningen för Immaterialrätt
 • Dataföreningen
 • Cloud Sweden
 • Forum för Dataskydd

Elisabet Wenzlaff

Senior Legal Counsel & consultant

elisabet@wenzlaff.se

Elisabet Wenzlaff is an experienced business lawyer with more than 20 years of experience from various management positions in Swedish industrial companies.

Read more

Elisabet Wenzlaff is a skilled business lawyer with more than 20 years of experience from various management positions in Swedish industrial companies such as ABB, Akzo Nobel and Volvo Car Group. She has got extensive experience with commercial transfers and, as an example, was responsible for the legal and intellectual property law queries related to the sale of Volvo Car Group to Zhejiang Geely Holding Group.

With her extensive competence, Elisabeth can assist companies during a sales process, such as complicated restructuring of companies prior to sales, due diligence and sales documentation, including governance and compliance work after concluding transactions.

Elisabeth can also assist with complex contract queries and work as a corporate lawyer “for hire”. She has got vast experience as a board member in companies such as Apoteket AB and Euromaint AB.

Anton Karlsson

Associate

anton@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 148 00 09

Associate with focus on IT, data protection and corporate law.

Read more

Anton is specialised in IT and data protection and provides legal support in legal cases to organisations in both the private and commercial sector.

Through his master thesis Anton has specialised in areas like data protection, IT and tech with focus on how data protection regulations relates to “metaverse”.

Experience:

 • Associate, Wikström & Partners Advokatbyrå AB, 2022 –
 • Legal intern, Advokatfirman MarLaw AB, 2022

Education:

 • Master of Laws, Stockholms Universitet, 2022
 • M.Sc. in Commercial and Business Law, Linköpings universitet, 2022
 • IT Law, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2021

Member of:

 • Forum för Dataskydd
 • Svenska föreningen för IT och Juridik

Per Furberg

Consultant

pf@perfurberg.se

Phone: +46 (0) 70 271 17 27

Per Furberg has engaged as an expert working with stately reports as well as a consultant on several projects related to development of e-government.

Read more

Per has got extensive experience in development of constitutional proposals and the capacity, as a consultant, to analyse, propose, and develop rules, guidance and reports related to functions within e-government.

Partnerships

VQ Legal AB

www.vqlegal.se

The VQ Legal service is the new generation of legal templates. VQ Legal is based on an intelligent document solution that takes on the legal approach by creating customized documents for each case. By answering questions in an interactive questionnaire, all documents needed for a case with specified information are filled in directly. The documents are also adapted with the correct wording and variants based on the circumstances of the case. VQ Legal’s corporation law templates have become a new standard in the market and are used by a large number of law firms, auditing firms, and other companies. VQ Legal is created by Virtual Intelligence VQ in collaboration with legal experts who are responsible for the content in each legal area. Wikström & Partners is responsible for contract templates in IT law (Christina Wikström) and Personal Data and other information management (Jens Forzelius).