IMY OCH AI SWEDEN INLEDER SAMARBETE OM DATASKYDD OCH AI

IMY OCH AI SWEDEN INLEDER SAMARBETE OM DATASKYDD OCH AI

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har offentliggjort att myndigheten och AI Sweden inleder ett gemensamt samarbete för att ge stöd och vägledning kring frågor som rör dataskydd och AI.

Syftet med samarbetet är bland annat att identifiera vilka rättsliga frågeställningar kring dataskydd som ofta förekommer och att undersöka på vilka sätt relevanta aktörer inom innovation kan få råd och stöd kring detta.

Tidigare i år gav regeringen IMY i uppdrag att höja den allmänna kunskapsnivån kring integritets- och dataskyddsfrågor bland innovationsaktörer. Samarbetet med AI Sweden är ett led i utförandet av detta uppdrag. Svåra rättsliga frågeställningar kring personlig integritet kan utgöra hinder för utveckling och innovation.

AI Sweden är Sveriges centrum för tillämpad artificiell intelligens, och har till uppdrag är att driva användning av AI till förmån för det svenska samhället. AI Sweden får stöd av den svenska regeringen samt offentliga och privata sektorn.

Behöver ni rådgivning kring dataskydd och AI? Kontakta gärna oss på Wikström & Partners Advokatbyrå.

Christina Wikström
christina@wikstrompartners.se
Tel: +46 (0)70 691 68 00