News and insights

On Tuesday (21/5), the EU Council finally gave the green light for the new EU AI Act, which means that the act will be published in the Official Journal of the EU in the coming days, after which the act will come into force 20 days thereafter. Below is an introduction to the new EU AI Act!...

På fredag den 1 december träder den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”)[1] i kraft. FDI-lagen syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk ”skyddsvärd verksamhet” som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige....

Lördag den 1 juli 2023 träder en ny bestämmelse i 10 kap. 2 a § offentlighets- och sekretesslagen om sekretessgenombrott vid myndigheters utkontraktering (outsourcing) av teknisk bearbetning eller teknisk lagring i kraft. Lagändringen syftar till att ytterligare underlätta för statliga och kommunala myndigheter att anlita externa IT-leverantörer....

Europaparlamentet antog tidigare i veckan med klar majoritet sin förhandlingsposition vad gäller förslaget till AI-förordning. Förhandlingspositionen bygger vidare på det ursprungliga förslag till AI-förordning som EU-kommissionen publicerade den 21 april 2021, och för vilket Rådet publicerade sin förhandlingsposition...