News and insights

Alltsedan Coronapandemins inträde i början av år 2020 har allt fler möten övergått till att genomföras digitalt. Möjligheten till att genomföra möten digitalt har fört med sig stora fördelar, bland annat avseende tidseffektivitet och positiva miljöaspekter. Även om digitala möten innebär stora fördelar finns det vissa utmaningar att beakta. En sådan är den teknik som möjliggör skapandet av så kallade ”deepfakes”....

It is with great pleasure we welcome our new associate, Anton Karlsson. Anton’s specialty is within data protection and IT law. With a Master of Laws at Stockholm Universitet, implemented a Master of Commercial Laws at Linköpings Universitet and studied IT Law at Alma Mater Studiorum at Universitet in Bologna, Anton has got very suited competence for our firm....

Sedan den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag (2022:260). Lagen innehåller ett flertal ändringar som syftar till ett stärkt konsumentskydd och näringsidkare bör särskilt uppmärksamma den nya lagens utökade tillämpningsområde, vilken numera även omfattar konsumenters köp av digitala tjänster och digitalt innehåll. Den nya lagen ska bland annat reglera vad som gäller vid...

We welcome Johanna and Pauline! It is with great pleasure we welcome our new employees to our law firm. Johanna Wallin is our new associate with focus on IT and data protection. Johanna's previous experience was as a legal counsel at UC AB. Pauline Wesström will be responsible for the firm's administrative tasks and brings competence within the financial sector....

Den 17 december 2021 meddelade EU-kommissionen sitt beslut att Sydkorea uppnår de krav som ställs på skydd för personuppgifter för att ett land ska anses ha en adekvat skyddsnivå. Detta är goda nyheter för europeiska företag som gör affärer med företag i Sydkorea. Sydkorea har bland annat en framstående IT-industri med stora företag som ...

Idag lämnade it-driftsutredningen sitt slutbetänkande och föreslår en rad åtgärder som vid genomförande kommer få stor påverkan på myndigheters inköp av it-drift. Utredningen slår fast att det alltjämt ska vara upp till respektive myndighet att bestämma formerna för it-driftinköp, men konstaterar att intresset för en samordnad statlig ...

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har offentliggjort att myndigheten och AI Sweden inleder ett gemensamt samarbete för att ge stöd och vägledning kring frågor som rör dataskydd och AI. Syftet med samarbetet är bland annat att identifiera vilka rättsliga frågeställningar kring dataskydd som ofta förekommer och att undersöka på vilka sätt relevanta aktörer inom innovation kan få råd och stöd kring detta. Tidigare i år gav regeringen IMY i uppdrag...

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) publicerade riktlinjer för utkontraktering [1] som trädde i kraft den 30 september 2019. Riktlinjerna ska vara fullt ut implementerade till den 31 december 2021. Riktlinjerna gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar (”Instituten”) och ska som...