News and insights

Idag hade vi på W&P det stora nöjet att i samarbete med VQ bjuda in till frukostseminarium med tema personuppgiftsincidenter. Under seminariet presenterades bland annat den metod för riskbedömning som byrån utvecklat baserat på Artikel-29 gruppens riktlinjer om personuppgiftsincidenter och ENISA’s framtagna metod för riskbedömning. Seminariet bjöd även på spännande...

Den 5 juli 2018 publicerade Europaparlamentet en resolution om att undersöka huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom Privacy Shield. Kritiken som Privacy Shield erhöll i samband med resolutionen riktades främst emot den bristfälliga tillsynsverksamhet som USA:s handelskammare utövade över privata aktörer som var certifierade...

Europaparlamentet har gått ut med att de anser att Privacy Shield inte lever upp till den skyddsnivå som krävs enligt unionens dataskyddslagstiftning och EU-stadgan. Enligt den nyligen antagna resolutionen från Europaparlamentet framgår att de amerikanska myndigheterna har till den 1 september 2018 på sig att följa lagstiftningen annars riskerar Privacy Shield att tillfälligt upphävas....

– 1 MÅNAD KVAR TILL GDPR SKA TILLÄMPAS Med en månad kvar är det hög tid att kontrollera vad som gjorts inom GDPR-projektet. Om du som styrelseledamot, chefsjurist eller VD ska granska GDPR-projektet kommer här några av de kontrollfrågor vi som experter inom persondataskydd ställer när vårt uppdrag innebär att GDPR-projektet...

Det har gått omkring tjugo år sedan EU förra gången antog ett omfattande regelverk vars syfte var att skydda medborgarnas personuppgifter. Nu har dock en ny dataskyddsförordning blivit antagen inom EU. Det innebär att den befintliga svenska personuppgiftslagstiftningen kommer att ersättas av den nya...

Från och med den 1 april 2016 drivs Wikström & Partners Advokatbyrå av tre delägare bestående av Christina Wikström, grundare av Wikström & Partners Advokatbyrå, Jens Forzelius, f d ansvarig för IP/TMT-avdelningen inom Hannes Snellman Advokatbyrå, och ...