Nu träder den nya bestämmelsen om sekretessgenombrott vid utkontraktering i kraft!

Nu träder den nya bestämmelsen om sekretessgenombrott vid utkontraktering i kraft!

Lördag den 1 juli 2023 träder en ny bestämmelse i 10 kap. 2 a § offentlighets- och sekretesslagen om sekretessgenombrott vid myndigheters utkontraktering (outsourcing) av teknisk bearbetning eller teknisk lagring i kraft. Lagändringen syftar till att ytterligare underlätta för statliga och kommunala myndigheter att anlita externa IT-leverantörer. Lagom till ikraftträdandet redogör vi i en artikel publicerad i Lov & Data för både bestämmelsens bakgrund och några av dess praktiska konsekvenser för myndigheterna:

Du hittar artikeln i Lov & Data här.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i frågan rekommenderas våra tidigare kommentarer om förslagets innebörd och konsekvenser:

“Teknisk bearbetning eller teknisk lagring” – ett centralt rättsligt begrepp vid it-outsourcing, Lov & Data, december 2021.

En ny sekretessbrytande regel för IT-outsourcing – men svåra frågor kvarstår!, februari 2023.

Sekretessgenombrott vid teknisk bearbetning och lagring, Lov & Data, mars 2023.

Christina Wikström                                             Gustaf Johnssén                                             Anton Karlsson
Advokat & Managing Partner                        Senior specialist                                             Biträdande jurist
christina@wikstrompartners.se                   gustaf@wikstrompartners.se                anton@wikstrompartners.se
+46 70 691 68 00                                                  +46 70 206 24 54                                         +46 70 148 00 09