NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Det har gått omkring tjugo år sedan EU förra gången antog ett omfattande regelverk vars syfte var att skydda medborgarnas personuppgifter. Nu har dock en ny dataskyddsförordning blivit antagen inom EU. Det innebär att den befintliga svenska personuppgiftslagstiftningen kommer att ersättas av den nya förordningen under inledningen av 2018.

Genom reformen blir reglerna om behandling av personuppgifter modernare och skillnaden mellan medlemsstaterna minskar. Syftet är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk inom EU. Samtidigt kommer förordningen innebära stora förändringar för alla företag och myndigheter som kommer i kontakt med personuppgifter. Det är därför hög tid att redan nu förbereda sig på de nya reglerna.

Om ni har frågor om vad den nya dataskyddsförordningen innebär eller vilka nya krav som kommer att ställas på företag och myndigheter som registrerar personuppgifter så kontakta oss.