PRIVACY SHIELD FORTSÄTTER ATT ERBJUDA EN ADEKVAT SKYDDSNIVÅ

PRIVACY SHIELD FORTSÄTTER ATT ERBJUDA EN ADEKVAT SKYDDSNIVÅ

Den 5 juli 2018 publicerade Europaparlamentet en resolution om att undersöka huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom Privacy Shield (för att läsa vår sammanfattande nyhet om detta, klicka här). Kritiken som Privacy Shield erhöll i samband med resolutionen riktades främst emot den bristfälliga tillsynsverksamhet som USA:s handelskammare utövade över privata aktörer som var certifierade under regelverket.

Den 19 december 2018 beslutade EU-kommissionen att skyddet fortsatt är att anse som adekvat. Bakgrunden till bedömningen består i att USA:s handelskammare har instiftat flera nya mekanismer i syfte att uppnå en bättre kontroll över de aktörer som är certifierade under Privacy Shield och ny lagstiftning för att tillgodose ett bättre skydd för enskildas integritet.

På grund av att åtgärderna nyss har vidtagits eller är på väg att vidtas kommer dock EU-kommissionen att fortsätta att nära bevaka USA:s utveckling inom området. Vidare påtalar EU-kommissionen att USA:s handelskammare måste utse en permanent ombudsperson för Privacy Shield senast den 28 februari 2019.

Wikström & Partners följer kontinuerligt såväl utvecklingen av den amerikanska lagstiftningen på området som EU-kommissionens syn på densamma, där vi kommer att publicera en uppdatering så snart nya besked ges.

För att läsa hela beslutet, klicka här.