Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare till Wikström & Partners

Karl-Fredrik Björklund ansluter som ny delägare till Wikström & Partners

Wikström & Partners växer och nu stärks teamet ytterligare med Karl-Fredrik Björklund som ny delägare. Grundtanken sedan starten har varit att samla spetskompetens inom IT-rätt och dataskydd.

– Vi fortsätter utveckling av ett framgångsrikt arbetssätt med tydligt klientfokus. Karl-Fredrik Björklund är en oerhört kompetent och erfaren kollega med stort driv och vinnande personlighet. Hans prestigelöshet, kreativitet och yrkesskicklighet är en tillgång både i mötet med klienter och i den fortsätta utvecklingen av verksamheten, säger Christina Wikström.

Karl-Fredrik Björklund har lång erfarenhet av IT-rätt och dataskyddsfrågor. Han kommer närmast från advokatfirman Carler där han under femton år arbetat inom dessa områden men även med allmän affärsjuridik och tvistlösning. Karl-Fredrik har ett stort ideellt engagemang i föreningen Forum för Dataskydd och är en van föreläsare som håller uppskattade kurser.

– Möjligheten att arbeta på en byrå som är nischad inom det område som jag har arbetat med hela mitt yrkesliv, nämligen juridiska frågor kring IT-rätt och digitalisering, lockar naturligtvis. På så sätt blir rådgivningen ännu vassare för klienter och vi kan erbjuda en samlad spetskompetens inom ett område som är i ständig förändring, säger Karl-Fredrik Björklund.