Mattias Gotthold blir ny biträdande jurist på Wikström & Partners

Mattias Gotthold blir ny biträdande jurist på Wikström & Partners

Wikström & Partners Advokatbyrå samlar juridisk spetskompetens inom digitalisering, innovation och dataskydd. GDPR-juristen Mattias Gotthold anställs som biträdande jurist.

Wikström & Partners är en växande advokatbyrå som assisterar bolag och myndigheter genom olika digitala utmaningar. Grundtanken sedan starten har varit att samla juridisk spetskompetens inom IT, IP och dataskydd. Nu stärks teamet ytterligare med Mattias Gotthold som ny biträdande jurist från den 1 december 2020.

–Mattias Gotthold tillför byrån ytterligare kompetens inom dataskyddsområdet med särskilt fokus på den offentliga sektorns regelverk som ofta handlar om interaktionen mellan regler om offentlighet, sekretess och dataskydd, säger Christina Wikström.

I framkant

Wikström & Partners är en modern nischbyrå med fokus på digitalisering, innovation och dataskydd. Advokatbyrån startade i sin nuvarande form 2016 och byråns utveckling har präglats av stark tillväxt med nya klienter och ramavtal med offentliga aktörer. För byråns framgång har gedigen specialistkompetens, effektiva arbetsmetoder och stort klientfokus varit nyckelfaktorer.

Samlad spetskompetens

Mattias Gotthold, i dag dataskyddsombud för Luleå kommun, de flesta av dess kommunalt ägda bolag samt samtliga nämnder/förvaltningar, har sammanlagt tre års erfarenhet av dataskyddsfrågor och fyra års erfarenhet av att arbeta i domstol och på myndighet. Mattias har även ett stort ideellt engagemang i föreningen Forum för Dataskydd, där han idag är vice ordförande.

– Jag får nu chansen att arbeta på en advokatbyrå som är nischad mot det område som jag har varit engagerad för sedan examen, nämligen dataskyddsfrågor och regelverket hos offentliga aktörer när dessa digitaliserar verksamheten, vilket är en mycket spännande utmaning, säger Mattias Gotthold.

Den digitala framtiden
Digitaliseringen har bara börjat och nya utmaningar står för dörren. Det finns ett stort behov av juridisk rådgivning inom klassisk IT-rätt såsom avtalshantering vid outsourcing och IT-leveranser men även frågor som rör digitalisering, innovation och dataskydd.

Wikström & Partners planerar att anställda fler medarbetare med spetskompetens inom byråns nischområden och ser även möjligheten att ta in fler delägare.

– Vi står väl rustade att hjälpa företag och organisationer på resan in i den digitala framtiden, säger byråns grundare, Christina Wikström.