OM OSS

Partners

Christina Wikström

Advokat & Managing Partner

christina@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 691 68 00

Senior juridisk rådgivare med mer än tjugo års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom. Bred affärsjuridisk kompetens och starkt kommersiellt kunnande.

Läs mer

Omfattande erfarenhet av att leda förhandlingar och kontraktsarbete i större affärsprojekt som outsourcing men också av att hantera komplexa tvister och av att leda förändringsarbete, såsom GDPR-projekt och standardavtalsarbete, inom compliance-området. Medförfattare till antologin ”Elektronisk signering”.

Erfarenhet:

 • Wikström & Partners Advokatbyrå AB, Advokat & Managing Partner, 2013-
 • Logica Sverige AB, General Counsel/Country Commercial Director, 2008-2012
 • Chefsjurist/Bolagsjurist Telia Partner AB/TeliaSonera AB 2000-2008
 • Bolagsjurist/Chefsjurist, Sveriges Television/Sveriges Radio Förvaltnings AB, 1993-2000
 • Biträdande jurist, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå, 1992-1993

Medlem i:

 • eSams rättsliga expertgrupp
 • VQ Legal’s expertgrupp för IT-avtal
 • Svenska Föreningen för IT och Juridik
 • Forum Novare Alumni
 • Forum för Dataskydd
 • Cloud Sweden

Jens Forzelius

Advokat & Partner

jens@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 860 06 17

Expert med mycket omfattande erfarenhet av IT-rätt, personuppgiftsfrågor och GDPR samt annan data- och informationshantering. Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden med ett fokus på IT, digitalisering och innovation.

Läs mer

Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl. a IT-avtal, outsourcing och systemleveranser samt utvecklingsprojekt inom IT & IP. För närvarande stort fokus på dataskyddsförordningen/GDPR samt GDPR-projekt och IT-rätt. Föredragshållare och seminarieledare avseende DF/GDRP, IT och projekthantering inom dessa områden. Medförfattare bl.a till boken ”Kommunikationsrätt i medielandskapet”.

Erfarenhet:

 • Senior och Managing Associate, Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm, 2009-2016
 • Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, Stockholm, 2007 – 2009
 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2005 – 2007
 • Tingsnotarie, Sundsvalls tingsrätt, Sundsvall, 2003 – 2005
 • Trainee, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2003

Medlem i:

 • ICC (Referensgrupp – Immaterialrätt)
 • Svenska Föreningen för Upphovsrätt
 • Svenska Föreningen för Immaterialrätt
 • Dataföreningen
 • Cloud Sweden
 • Forum för Dataskydd

Elisabet Wenzlaff

Senior Legal Counsel & konsult

elisabet@wenzlaff.se

Elisabet Wenzlaff är en rutinerad affärsjurist med mer än 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar i svenska industriföretag.

Läs mer

Elisabet Wenzlaff har erfarenhet från olika chefsbefattningar i svenska industriföretag, såsom ABB, Akzo Nobel och Volvo Personvagnar. Hon har stor erfarenhet från företagsöverlåtelser och ansvarade bland annat för de juridiska och immaterialrättsliga frågorna vid försäljningen av Volvo Personvagnar till kinesiska Geely.

Med sin omfattande kompetens kan hon att bistå bolaget under hela försäljningsprocessen innefattande omstrukturering av bolaget inför försäljningen, due diligence och försäljningsdokument samt governance och compliance arbete efter transaktionen.

Hon kan också biträda vid komplexa kontraktsfrågor och arbeta som bolagsjurist ”for hire”. Elisabet har lång erfarenhet som styrelseledamot bl a i bolagen Apoteket AB och Euromaint AB.

Medarbetare

Johanna Wallin

Biträdande jurist

johanna@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)73 153 06 78

Biträdande jurist med inriktning på IT-rätt, dataskydd och allmän affärsjuridik.

Läs mer

Johanna kommer närmast från UC AB där hon arbetat med kreditupplysningsregelverket, IT-avtal, dataskydd samt affärsjuridiska frågor.

Johanna har genom sitt examensarbete specialiserat sig på dataskyddsregelverket med fokus på praktiska tillämpningsfrågor.

Erfarenhet:

 • Biträdande jurist, Wikström & Partners Advokatbyrå AB, 2022 –
 • Legal counsel, UC AB, 2019 – 2022
 • Juristexamen, Stockholms Universitet, 2015 – 2019

Medlem i:

 • Svenska Föreningen för IT och Juridik
 • Forum för Dataskydd
 • Cloud Sweden

Anton Karlsson

Biträdande jurist

anton@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 148 00 09

Biträdande jurist med inriktning på IT-rätt, dataskydd och allmän affärsjuridik.

Läs mer

Anton är särskilt specialiserad på IT-rätt och dataskydd, och tillhandahåller juridisk support i rättsliga ärenden till organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Genom sitt examensarbete har Anton specialiserat sig på frågor om dataskydd, IT och Tech, med huvudsakligt fokus på hur dataskyddsregelverket förhåller sig till det så kallade ”metaverse”.

Erfarenhet:

 • Biträdande jurist, Wikström & Partners Advokatbyrå AB, 2022 –
 • Legal intern, Advokatfirman MarLaw AB, 2022

Utbildning:

 • Juristexamen, Stockholms universitet, 2022
 • Affärsjuridisk masterexamen, Linköpings universitet, 2022
 • IT-rätt, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2021

Medlem i:

 • Forum för Dataskydd
 • Svenska föreningen för IT och Juridik

Pauline Wesström

Administrativt ansvarig

pauline@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 148 50 60

Pauline ansvarar för administrativa frågor och vårt trevliga kontor i Gamla Stan.

Läs mer

I rollen hanterar Pauline de flesta administrativa uppgifter inom advokatbyrån såsom ekonomi (klientfakturor och leverantörsfakturor), inköp, bokningar, IT och kommunikation. Pauline bistår även i klientärenden med redaktionellt och språkligt arbete samt är administrativ assistent till Christina Wikström.

Kontakta Pauline för frågor relaterat till kontoret, fakturering, leverantörer, systemadministration eller allmänna frågor kring vår verksamhet.

Tidigare erfarenheter:

Pauline har bott och arbetat i Storbritannien i 17 år. I sin senaste roll som Senior Administrator (Finance) och ställföreträdande kontorschef för Purcell, ett av de ledande arkitektkontoren i England, har hon ansvarat för bland annat fakturering, projektfinans, projektgranskning och dokumenthantering.

Per Furberg

Konsult

pf@perfurberg.se

Tel: +46 (0) 70 271 17 27

Per Furberg har anlitats som utredningsman, sekreterare och expert i ett antal statliga utredningar och som konsult i många projekt för att utveckla e-förvaltningen.

Läs mer

Per har omfattande erfarenhet av att utarbeta författningsförslag och att i egenskap av konsult analysera, föreslå och utarbeta regler, vägledningar och rapporter rörande funktioner inom e-förvaltningen.

Samarbeten

VQ Legal AB

www.vqlegal.se

Tjänsten VQ Legal – den nya generationen juridiska mallar. VQ Legal bygger på en intelligent dokumentlösning som utgår från det juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade dokument för varje ärende. Genom att besvara ett antal frågor i ett interaktivt frågeformulär skapas samtliga dokument som behövs för ett ärende med angivna uppgifter ifyllda direkt i dokumenten. Dokumenten är även helt anpassade med rätt formuleringar och varianter utifrån ärendets förutsättningar. VQ Legals bolagsrättsliga mallar har blivit en ny standard på marknaden och används av ett stort antal advokatbyråer, revisionsbyråer och andra företag. VQ Legal är skapad av Virtual Intelligence VQ i samarbete med juridiska experter som ansvarar för innehållet inom respektive rättsområde. Wikström & Partners ansvarar för avtalsmallar inom IT-rätt (Christina Wikström), Immaterialrätt (Karl-Fredrik Björklund) samt Personuppgifter och annan informationshantering (Jens Forzelius).