OM OSS

Partners

Christina Wikström

Advokat & Managing Partner

christina@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 691 68 00

Senior juridisk rådgivare med mer än tjugo års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom. Bred affärsjuridisk kompetens och starkt kommersiellt kunnande.

Läs mer

Omfattande erfarenhet av att leda förhandlingar och kontraktsarbete i större affärsprojekt som outsourcing men också av att hantera komplexa tvister och av att leda förändringsarbete, såsom GDPR-projekt och standardavtalsarbete, inom compliance-området. Medförfattare till antologin ”Elektronisk signering”.

Erfarenhet:

 • Wikström & Partners Advokatbyrå AB, Advokat & Managing Partner, 2013-
 • Logica Sverige AB, General Counsel/Country Commercial Director, 2008-2012
 • Chefsjurist/Bolagsjurist Telia Partner AB/TeliaSonera AB 2000-2008
 • Bolagsjurist/Chefsjurist, Sveriges Television/Sveriges Radio Förvaltnings AB, 1993-2000
 • Biträdande jurist, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå, 1992-1993

Medlem i:

 • eSams rättsliga expertgrupp
 • VQ Legal’s expertgrupp för IT-avtal
 • Svenska Föreningen för IT och Juridik
 • Forum Novare Alumni
 • Forum för Dataskydd
 • Cloud Sweden

Jens Forzelius

Advokat & Partner

jens@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)708 600 617

Expert med mycket omfattande erfarenhet av IT-rätt, personuppgiftsfrågor och GDPR samt annan data- och informationshantering. Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden med ett fokus på IT, digitalisering och innovation.

Läs mer

Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl. a IT-avtal, outsourcing och systemleveranser samt utvecklingsprojekt inom IT & IP. För närvarande stort fokus på dataskyddsförordningen/GDPR samt GDPR-projekt och IT-rätt. Föredragshållare och seminarieledare avseende DF/GDRP, IT och projekthantering inom dessa områden. Medförfattare bl.a till boken ”Kommunikationsrätt i medielandskapet”.

Erfarenhet:

 • Senior och Managing Associate, Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm, 2009-2016
 • Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, Stockholm, 2007 – 2009
 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2005 – 2007
 • Tingsnotarie, Sundsvalls tingsrätt, Sundsvall, 2003 – 2005
 • Trainee, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2003

Medlem i:

 • ICC (Referensgrupp – Immaterialrätt)
 • Svenska Föreningen för Upphovsrätt
 • Svenska Föreningen för Immaterialrätt
 • Dataföreningen
 • Cloud Sweden
 • Forum för Dataskydd

Karl-Fredrik Björklund

Advokat & Partner

karl-fredrik@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 668 47 40

Expert med mycket omfattande erfarenhet av personuppgiftsfrågor och GDPR samt annan data- och informationshantering. Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden.

Läs mer

Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl. a IT-avtal, outsourcing och systemleveranser. För närvarande stort fokus på dataskyddsförordningen/GDPR och GDPR-projekt. Föredragshållare och seminarieledare avseende GDRP och annan dataskyddslagstiftning. Karl-Fredrik har i sin verksamhet särskilt fokus på dataskyddsfrågor inom vård- och omsorgssektorn. Karl-Fredrik hanterar även kommersiella tvister i domstol och skiljeförfaranden inom olika rättsområden.

Erfarenhet:

 • Delägare, Advokatfirman Carler, Stockholm, 2004-2019
 • Egen juristfirma, Stockholm, 2003-2004
 • Bolagsjurist, Cogent IPC AB, Stockholm, 2002-2003
 • Bolagsjurist, Global IP Sound AB, Stockholm och San Francisco, 2001-2002
 • Chefsjurist, Know IT AB (publ.), Stockholm, 2000-2001
 • Advokat, Advokatfirman Wesslau & Partners, Stockholm, 1998-2000
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Wilow & Partners och Wilow & Pethrus Advokatkollegiet, Stockholm, 1996-1998
 • Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, Nacka, 1993-1995

Medlem i:

 • ICC
 • Forum för Dataskydd, även vice ordförande i styrelsen
 • Svenska Föreningen för Immaterialrätt
 • Svenska föreningen för IT & Juridik

Medarbetare

Elisabet Wenzlaff

Senior Legal Counsel & konsult

elisabet@wenzlaff.se

Elisabet Wenzlaff är en rutinerad affärsjurist med mer än 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar i svenska industriföretag.

Läs mer

Elisabet Wenzlaff är en rutinerad affärsjurist med mer än 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar i svenska industriföretag, såsom ABB, Akzo Nobel och Volvo Personvagnar. Hon har stor erfarenhet från företagsöverlåtelser och ansvarade bland annat för de juridiska och immaterialrättsliga frågorna vid försäljningen av Volvo Personvagnar till kinesiska Geely.

Med sin omfattande kompetens kan hon att bistå bolaget under hela försäljningsprocessen innefattande omstrukturering av bolaget inför försäljningen, due diligence och försäljningsdokument samt governance och compliance arbete efter transaktionen.

Hon kan också biträda vid komplexa kontraktsfrågor och arbeta som bolagsjurist ”for hire”. Elisabet har lång erfarenhet som styrelseledamot bl a i bolagen Apoteket AB och Euromaint AB.

Astrid Bohlin

Biträdande jurist

astrid@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0) 72 962 11 23

Biträdande jurist med inriktning på allmän affärsjuridik, IT-rätt, immaterialrätt och personuppgiftsfrågor. Bakgrund från EasyPark Group där hon arbetat med dataskydd, kommersiella avtal och IT-avtal.

Läs mer

Astrid har genom sitt examensarbete specialiserat sig på integritetsrättsliga frågor, i synnerhet i samband med överföring av personuppgifter till tredje land.

Erfarenhet:

 • Biträdande jurist, Wikström & Partners Advokatbyrå, 2021 –
 • Legal counsel, EasyPark Group, 2018 – 2021
 • Handläggarassistent Attunda tingsrätt, 2017-2018
 • Juristexamen, Stockholms Universitet, 2013 – 2018
 • Utbytestermin, Tulane University, 2017

Cecilia Enmark

Biträdande jurist

cecilia@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0) 70 148 00 09

Biträdande jurist med inriktning på IT-rätt och dataskyddsfrågor. Erfarenhet av avtalsarbete på IT-rättsområdet samt rådgivning inom dataskydd. Cecilia har också tidigare erfarenhet från affärsjuridisk byrå där hon bland annat gjort rättsutredningar och utfört annat juridiskt arbete inom civilrättens område.

Läs mer

Cecilia har genom sitt examensarbete fördjupat sig inom EU:s arbete med DSM-direktivet och upphovsrätt på den digitala inre marknaden.

Erfarenhet

 • Biträdande jurist, Wikström & Partners Advokatbyrå, 2020 –
 • Trainee, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ, 2019 – 2020
 • Juristexamen, Umeå Universitet, 2014 – 2019
 • Exchange Semester, City University of Hong Kong, 2018

Medlem i

 • Forum för dataskydd
 • Svenska föreningen för IT & Juridik

Läs mer

Micaela har flera års erfarenhet av rådgivning inom e-hälsa och av utformning av IT-system för offentlig sektor, omfattande rådgivning inom sekretess, dataskydd  och offentlighet. Mångårig erfarenhet av arbete med digitaliseringsjuridik inom större affärsjuridisk byrå.

Erfarenhet

 • Biträdande jurist, Advokat, Wikström & Partners Advokatbyrå, 2021 – pågående
 • Biträdande jurist, Advokat, Advokatfirman Delphi 2016 – 2020
 • Juristexamen, Lunds Universitet, 2011 – 2016
 • Exchange Semester, Utrecht University, 2014
 • Internship, O’Connor, McGuinness, Conte, Doyle, Oleson, Watson & Loftus, LLP, 2014

Medlem i:

 • Svenska Föreningen för IT och Juridik
 • Forum för Dataskydd

Elin Hansson

Administrativ assistent

elin@wikstrompartners.se

Administrativ assistent med ansvar för administrativa frågor, ekonomi samt HR. Elin har en utbildning från Linnéuniversitetet inom Human Resources Management, personalledning och ekonomi.

Läs mer

Elin Hansson har tidigare arbetat som HR & Management Team Assistant samt som ekonomiassistent.

Erfarenhet

 • Administrativ assistent, Wikström & Partners Advokatbyrå, 2020 – föräldrarledig
 • Ekonomiassistent – EkonomiAnn AB 2019 – pågående
 • HR and Management Team Assistant – Clear Channel Sverige AB 2019 – 2020
 • Office Manager – 21 Grams AB 2017 – 2019
 • Office Manager – Mr Green & Co Technology AB 2015–2017

Nicole Hyllienmark Bhur

Administrativ assistent

Nicole@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0) 70 148 50 60

Administrativ assistent med ansvar för administrativa frågor, ekonomi samt HR.

Läs mer

Samarbeten

VQ Legal AB

www.vqlegal.se

Tjänsten VQ Legal – den nya generationen juridiska mallar. VQ Legal bygger på en intelligent dokumentlösning som utgår från det juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade dokument för varje ärende. Genom att besvara ett antal frågor i ett interaktivt frågeformulär skapas samtliga dokument som behövs för ett ärende med angivna uppgifter ifyllda direkt i dokumenten. Dokumenten är även helt anpassade med rätt formuleringar och varianter utifrån ärendets förutsättningar. VQ Legals bolagsrättsliga mallar har blivit en ny standard på marknaden och används av ett stort antal advokatbyråer, revisionsbyråer och andra företag. VQ Legal är skapad av Virtual Intelligence VQ i samarbete med juridiska experter som ansvarar för innehållet inom respektive rättsområde. Wikström & Partners ansvarar för avtalsmallar inom IT-rätt (Christina Wikström), Immaterialrätt (Karl-Fredrik Björklund) samt Personuppgifter och annan informationshantering (Jens Forzelius).