OM OSS

Partners

Christina Wikström

Advokat & Managing Partner

christina@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 691 68 00

Senior juridisk rådgivare med mer än tjugo års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom. Bred affärsjuridisk kompetens och starkt kommersiellt kunnande.
Läs mer »

Jens Forzelius

Advokat & Partner

jens@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)708 600 617

Expert med mycket omfattande erfarenhet av personuppgiftsfrågor och PUL samt annan data- och informationshantering. Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden.
Läs mer »

Karl-Fredrik Björklund

Advokat & Partner

karl-fredrik@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 668 47 40

Expert med mycket omfattande erfarenhet av personuppgiftsfrågor och GDPR samt annan data- och informationshantering. Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden. Karl-Fredrik arbetar också med kommersiella tvister i domstol och skiljeförfaranden. Läs mer »

Medarbetare

Elisabet Wenzlaff

Senior Legal Counsel & konsult

elisabet@wenzlaff.se

Elisabet Wenzlaff är en rutinerad affärsjurist med mer än 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar i svenska industriföretag.
Läs mer »

David Westlund

Senior biträdande jurist

david@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0) 70 895 33 20

Senior biträdande jurist med erfarenhet av att upprätta och förhandla olika typer av IT-avtal, samt utbilda i dessa frågor. Bakgrund som bolagsjurist i multinationellt företag.
Läs mer »

Jessica Sondell

Biträdande jurist

jessica@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)76 320 68 77

Biträdande jurist med inriktning på allmän affärsjuridik, IT-rätt, immaterialrätt och personuppgiftsfrågor. Bakgrund från internationell advokatbyrå och IT-bolag.
Läs mer »

Carl Tannerheim

Biträdande jurist

carl@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0) 70 752 60 55

Biträdande jurist med inriktning på allmän affärsjuridik, IT-rätt och personuppgiftsfrågor.

Läs mer »

Samarbeten

VQ Legal AB

www.vqlegal.se

Tjänsten VQ Legal – den nya generationen juridiska mallar. VQ Legal bygger på en intelligent dokumentlösning som utgår från det juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade dokument för varje ärende. Genom att besvara ett antal frågor i ett interaktivt frågeformulär skapas samtliga dokument som behövs för ett ärende med angivna uppgifter ifyllda direkt i dokumenten. Dokumenten är även helt anpassade med rätt formuleringar och varianter utifrån ärendets förutsättningar. VQ Legals bolagsrättsliga mallar har blivit en ny standard på marknaden och används av ett stort antal advokatbyråer, revisionsbyråer och andra företag. VQ Legal är skapad av Virtual Intelligence VQ i samarbete med juridiska experter som ansvarar för innehållet inom respektive rättsområde. Wikström & Partners ansvarar för avtalsmallar inom IT-rätt (Christina Wikström) och Personuppgifter och annan informationshantering (Jens Forzelius).