OM OSS

Christina Wikström

Advokat & Managing Partner

christina@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 691 68 00

Senior juridisk rådgivare med mer än tjugo års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom. Bred affärsjuridisk kompetens och starkt kommersiellt kunnande.

Läs mer

Omfattande erfarenhet av att leda förhandlingar och kontraktsarbete i större affärsprojekt som outsourcing men också av att hantera komplexa tvister och av att leda förändringsarbete, såsom GDPR-projekt och standardavtalsarbete, inom compliance-området. Medförfattare till antologin ”Elektronisk signering”.

Erfarenhet:

 • Wikström & Partners Advokatbyrå AB, Advokat & Managing Partner, 2013-
 • Logica Sverige AB, General Counsel/Country Commercial Director, 2008-2012
 • Chefsjurist/Bolagsjurist Telia Partner AB/TeliaSonera AB 2000-2008
 • Bolagsjurist/Chefsjurist, Sveriges Television/Sveriges Radio Förvaltnings AB, 1993-2000
 • Biträdande jurist, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå, 1992-1993

Medlem i:

 • eSams rättsliga expertgrupp
 • VQ Legal’s expertgrupp för IT-avtal
 • Svenska Föreningen för IT och Juridik
 • Forum Novare Alumni
 • Forum för Dataskydd
 • Cloud Sweden

Gustaf Johnssén

Senior specialist

gustaf@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 206 24 54

Senior jurist med bred kunskap om IT-rättsliga frågor och erfarenhet från ledande befattningar. Särskilt fokus på samspelet mellan juridik, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Gustaf kommer närmast från en roll som rättschef i Statens servicecenter. Han har en bred erfarenhet av informationshanteringens juridik och bistår i frågor rörande dataskydd, IT-avtal, upphandlingar och annan IT-rätt. Han har erfarenhet av komplexa upphandlingar, avtal och leverantörstvister, liksom av rättslig kvalitetssäkring av processer och system.

Gustaf har särskild kunskap om de offentligrättsliga regelverk som ställer särskilda krav på informationshanteringen både för offentliga myndigheter och för deras leverantörer, t.ex. sekretess säkerhetsskydd, bevarande och gallring, samt regler om informationssäkerhet. Han har erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och de olika regelverk som styr och påverkar sådan samverkan. Tillgängliggörande och vidareutnyttjande av offentliga data (PSI) är ett annat expertområde.

Gustaf har deltagit i ett antal statliga lagstiftningsutredningar på IT-området både som sekreterare och som expert. Han är en uppskattad föreläsare och utbildare inom olika IT-rättsliga ämnen.

Han är författare och medförfattare till flera artiklar, rapporter och böcker, bl.a. medförfattare till läroboken Rättsinformatik (4 uppl. 2021).

Gustaf stödjer offentliga och privata organisationer i frågor som rör bl.a.

 • Dataskydd
 • IT-avtal och upphandlingar
 • Samverkan mellan myndigheter
 • Säkerhetsskydd
 • Förvaltningsrätt
 • Arkiv- och bevarandefrågor
 • Vidareutnyttjande av offentliga data

Erfarenhet, bl.a.

 • Statens servicecenter, rättschef, 2015-2023
 • Finansdepartementet, ämnessakkunnig, kansliråd, ämnesråd, 2008-2015
 • Utredningen om lokal service i samverkan, sekreterare, 2007-2008
 • Skatteverket, IT-strateg 2007
 • Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning, ämnessakkunnig, 2006
 • Riksarkivet, avdelningsdirektör 2006
 • Statskontoret, utredare, 2001-2006
 • IT-kommissionen, sekreterare, 2000-2001

Jens Forzelius

Advokat & konsult

jens@forzeliuslaw.se

Tel: +46 (0)70 860 06 17

Expert med mycket omfattande erfarenhet av IT-rätt, personuppgiftsfrågor och GDPR samt annan data- och informationshantering. Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden med ett fokus på IT, digitalisering och innovation.

Läs mer

Även bred och omfattande erfarenhet av komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl. a IT-avtal, outsourcing och systemleveranser samt utvecklingsprojekt inom IT & IP. För närvarande stort fokus på dataskyddsförordningen/GDPR samt GDPR-projekt och IT-rätt. Föredragshållare och seminarieledare avseende DF/GDRP, IT och projekthantering inom dessa områden. Medförfattare bl.a till boken ”Kommunikationsrätt i medielandskapet”.

Erfarenhet:

 • Senior och Managing Associate, Hannes Snellman Advokatbyrå, Stockholm, 2009-2016
 • Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, Stockholm, 2007 – 2009
 • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2005 – 2007
 • Tingsnotarie, Sundsvalls tingsrätt, Sundsvall, 2003 – 2005
 • Trainee, Danowsky & Partners Advokatbyrå, Stockholm, 2003

Medlem i:

 • ICC (Referensgrupp – Immaterialrätt)
 • Svenska Föreningen för Upphovsrätt
 • Svenska Föreningen för Immaterialrätt
 • Dataföreningen
 • Cloud Sweden
 • Forum för Dataskydd

Elisabet Wenzlaff

Senior Legal Counsel & konsult

elisabet@wenzlaff.se

Elisabet Wenzlaff är en rutinerad affärsjurist med mer än 20 års erfarenhet från olika chefsbefattningar i svenska industriföretag.

Läs mer

Elisabet Wenzlaff har erfarenhet från olika chefsbefattningar i svenska industriföretag, såsom ABB, Akzo Nobel och Volvo Personvagnar. Hon har stor erfarenhet från företagsöverlåtelser och ansvarade bland annat för de juridiska och immaterialrättsliga frågorna vid försäljningen av Volvo Personvagnar till kinesiska Geely.

Med sin omfattande kompetens kan hon att bistå bolaget under hela försäljningsprocessen innefattande omstrukturering av bolaget inför försäljningen, due diligence och försäljningsdokument samt governance och compliance arbete efter transaktionen.

Hon kan också biträda vid komplexa kontraktsfrågor och arbeta som bolagsjurist ”for hire”. Elisabet har lång erfarenhet som styrelseledamot bl a i bolagen Apoteket AB och Euromaint AB.

Anton Karlsson

Biträdande jurist

anton@wikstrompartners.se

Tel: +46 (0)70 148 00 09

Biträdande jurist med inriktning på IT-rätt, dataskydd och allmän affärsjuridik.

Läs mer

Anton är särskilt specialiserad på IT-rätt och dataskydd, och tillhandahåller juridisk support i rättsliga ärenden till organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Genom sitt examensarbete har Anton specialiserat sig på frågor om dataskydd, IT och Tech, med huvudsakligt fokus på hur dataskyddsregelverket förhåller sig till ”metaverse”.

Erfarenhet:

 • Biträdande jurist, Wikström & Partners Advokatbyrå AB, 2022 –
 • Legal intern, Advokatfirman MarLaw AB, 2022

Utbildning:

 • Juristexamen, Stockholms universitet, 2022
 • Affärsjuridisk masterexamen, Linköpings universitet, 2022
 • IT-rätt, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2021

Medlem i:

 • Forum för Dataskydd
 • Svenska föreningen för IT och Juridik

Per Furberg

Konsult

pf@perfurberg.se

Tel: +46 (0) 70 271 17 27

Per Furberg har anlitats som utredningsman, sekreterare och expert i ett antal statliga utredningar och som konsult i många projekt för att utveckla e-förvaltningen.

Läs mer

Per har omfattande erfarenhet av att utarbeta författningsförslag och att i egenskap av konsult analysera, föreslå och utarbeta regler, vägledningar och rapporter rörande funktioner inom e-förvaltningen.

Samarbeten

VQ Legal AB

www.vqlegal.se

Tjänsten VQ Legal – den nya generationen juridiska mallar. VQ Legal bygger på en intelligent dokumentlösning som utgår från det juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade dokument för varje ärende. Genom att besvara ett antal frågor i ett interaktivt frågeformulär skapas samtliga dokument som behövs för ett ärende med angivna uppgifter ifyllda direkt i dokumenten. Dokumenten är även helt anpassade med rätt formuleringar och varianter utifrån ärendets förutsättningar. VQ Legals bolagsrättsliga mallar har blivit en ny standard på marknaden och används av ett stort antal advokatbyråer, revisionsbyråer och andra företag. VQ Legal är skapad av Virtual Intelligence VQ i samarbete med juridiska experter som ansvarar för innehållet inom respektive rättsområde. Wikström & Partners ansvarar för avtalsmallar inom IT-rätt (Christina Wikström), Immaterialrätt (Karl-Fredrik Björklund) samt Personuppgifter och annan informationshantering (Jens Forzelius).