Allmän affärsjuridik & kommersiella avtal

Allmän affärsjuridik

”Vi är ett start-up bolag i mjukvarubranschen som behöver ett bollplank och juridisk partner som kan guida oss rätt genom våra olika expansionsfaser.”

Vi hjälper gärna till från första steget att få aktieägaravtalet såväl som bolagsstruktur på plats till att genomföra emissioner för att ta in ytterligare kapital eller genomföra en börsintroduktion för en bredare alternativt global marknadsexpansion. När det gäller ett bolags tillväxtfas kan det vara värt att fundera över olika samarbeten där man som mindre bolag kan stärka sin möjlighet att kunna leverera till offentlig sektor. Det som är viktigt att fundera över är naturligtvis reglerna om offentlig upphandling men även konkurrensrätten som kan begränsa vissa samarbeten.

KOMMERSIELLA AVTAL

”Kan våra kommersiella mål med en affär verkligen kombineras med hur relevant lagstiftning ser ut?”

Som i alla typer av kommersiella avtal måste de kommersiella övervägandena ske med beaktande av de legala förutsättningarna – och tvärtom. Det är viktigt att komma ihåg att juridiken inte ska vara ett verktyg för att försvåra en affär, utan det handlar om att hitta en balansgång för att minimera de eventuella riskerna för klienten. För att få till det bästa resultatet tror vi därför på ett nära och djupt samarbete med våra klienter.