IT & Outsourcing

IT-AVTAL

”Systemutvecklingsavtal, IT-konsultavtal, pilotavtal, avsiktsförklaring,
IT-projektavtal, agila avtal, resurskonsultavtat – vilken sorts IT-avtal behöver vi till vårt utvecklingsprojekt?”

Hos oss får du ett IT-avtal anpassat till den typ av IT-affärer som du genomför, i överenstämmelse med branschpraxis och med särskilt fokus på de bestämmelser som är viktiga för er. Vi skriver inte bara kundanpassade IT-avtalsmallar utan är också VQ Legals IT-avtalsexperter och har upprättat samtliga dokument för IT-avtal och PUL inom VQ Legals malltjänst.

OUTSOURCING

”Vi ska omförhandla vårt outsourcingavtal och överväger att byta leverantör. Hur ska vi hantera processen på ett effektivt sätt för att uppnå bästa resultat?”

Varje outsourcingprojekt är unikt och har sina egna särskilda förutsättningar. Men god kännedom om branschens aktörer, kunskap om avtalspraxis och effektiva verktyg som mallar och checklistor, underlättar och effektiviserar processen. Vi har stor erfarenhet av att leda juridiskt och kommersiellt arbete i outsourcingprojekt och att biträda i upphandling, förhandling och kontraktsskrivning; oavsett om outsourcingen avser Infrastructure Management (IM), Application Management (AM), Business Process Outsourcing (BPO) eller mer traditionell outsourcing inom Facility Management.