IT-relaterade tvister

IT-RELATERADE TVISTER

”Vårt systemintegrationsprojekt blev rejält försenat och när det affärskritiska systemet nu levererats så överensstämmer det inte med specifikationen. Vad gör vi nu?”

Tvister som rör IT är ofta både komplexa och affärskritiska vilket kräver förmåga att förstå de tekniska sammanhangen och hitta lösningar som verksamheten kan leva med. En väl utvecklad metod tillsammans med stor erfarenhet av att hantera allt från större IT-leverantörer och mjukvarubolag till trilskande kunder gör oss till ett tryggt val om konflikten är ett faktum.