Licensiering & IPR

IPR

”Hur kan man skydda sin produkt, idé eller sitt koncept?”

Det är viktigt att förstå att det finns en flora av immaterialrättigheter som var och en ger olika skydd och gäller under olika lagstiftning. Ibland kan det vara så att en och samma produkt omfattas av flera olika rättigheter och beroende på bolagets medvetenhet kan lagen om företagshemlighet ge mer eller mindre skydd för verksamheten. Vi hjälper er gärna att navigera rätt, och att med en strategisk analys utifrån er frågeställning ta fram en plan för hur ni långsiktigt säkerställer värde för ert bolag.

LICENSIERING

”Vi behöver köpa in en extern datorprogramvara till bolagets utvecklingsprojekt. Vad behöver vi tänka på för att systemet ska kunna användas såväl internt som ut mot våra kunder?”

När det gäller programvaror upprättar man licensavtal som säkerställer rätten till programvaran, skydd av källkod och reglerar hur den får användas av licenstagaren. Licensgivarens revision av licenstagarens användning av programvaran är inte sällan skäl till att en tvist uppstår som kan uppgå till betydande belopp. Det är därför viktigt att licenstagaren vid ingåendet av licensavtalet identifierar sitt behov utifrån sin affärsmodell, köper in programvarurättigheter som matchar behovet och säkerställer att utvecklingsenheten använder sig av programvaran i enlighet härmed. Vi arbetar med att upprätta licensavtal och biträda licenstagare i licenstvister, men också med att ta fram policies för bolagens användning av Open source.