Molntjänster & e-handel

MOLNTJÄNSTER

”Vad ska vår myndighet tänka på om vi vill använda oss av molntjänster?”

Det finns en rad överväganden som måste göras om man funderar på att konvertera till en molntjänst, oavsett man är en myndighet eller ett företag. Det handlar dock inte om något oöverstigligt och i många fall överväger fördelarna de eventuella nackdelar som finns. Låt oss som har varit med i ett stort antal förhandlingar och projektarbeten kring molntjänster assistera er in i framtiden.

E-FRÅGOR

”Vi är ett bolag som funderar på att ge våra kunder en möjlighet att handla hos oss genom e-handel. Vad ska man tänka på rent juridiskt när man tillhandahåller en sådan typ av tjänst?”

Det är viktigt att det finns tydlig köpinformation och tydliga köpevillkor för att minska risken för framtida tvister kring köpet. Köpevillkoren skall vara förenliga med reglerna i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om bolaget avser att lagra eller registrera personuppgifter tillhörande köparen, ska bolaget följa reglerna i personuppgiftslagen. När det gäller hemsidor är de förknippade med immaterialrättsliga såväl som marknadsrättsliga frågeställningar där det är viktigt att navigera rätt.