Välkommen, Christina Lehnert!

Välkommen, Christina Lehnert!

Vi är så glada att hälsa Christina Lehnert välkommen till vårt team på Wikström & Partners Advokatbyrå AB. Christina ska kombinera en tjänst som assistent hos oss med en tjänst som biträde inom dataskyddsområdet åt våra jurister på byrån. Christina har en bred bakgrund som juristassistent på advokatbyrå och inom olika delar av näringslivet. Hon har varit VD-assistent, stiftelsehandläggare, kvalitetssamordnare, internrevisor men inte minst de senaste åren arbetat som dataskyddsombud hos sin tidigare arbetsgivare, Ersta diakoni. Där har hon också arbetat operativt med dataskyddsfrågor i många år.

– ”Detta blir spännande för oss och förhoppningsvis bra för våra klienter.” säger Karl-Fredrik Björklund, Partner på Wikström & Partners.