Vi välkomnar Anton!

Vi välkomnar Anton!

Det är med stort nöje vi välkomnar vår nya medarbetare Anton Karlsson, som i dagarna tillträder som biträdande jurist på byrån. Anton är specialiserad inom dataskydd och IT-rätt. Med en juristexamen från Stockholms universitet, genomfört Mastersprogram i affärsjuridik vid Linköpings universitet och studier i IT-rätt vid Alma Mater Studiorum på Universitet i Bologna har Anton en mycket passande kompetensprofil.

– Vi är mycket glada över att kunna förstärka vår organisation med ännu en duktig och ambitiös medarbetare, säger Christina Wikström, Managing Partner på Wikström & Partners.

Anton kommer tillsammans med kollegor på advokatbyrån tillhandahålla juridisk support avseende digitalisering, innovation och dataskydd till organisationer inom privat och offentlig sektor.