EU-KOMMISSIONEN BESLUTAR ATT SYDKOREA UPPNÅR KRAVEN FÖR ADEKVAT SKYDDSNIVÅ FÖR PERSONUPPGIFTER

EU-KOMMISSIONEN BESLUTAR ATT SYDKOREA UPPNÅR KRAVEN FÖR ADEKVAT SKYDDSNIVÅ FÖR PERSONUPPGIFTER

Den 17 december 2021 meddelade EU-kommissionen sitt beslut att Sydkorea uppnår de krav som ställs på skydd för personuppgifter för att ett land ska anses ha en adekvat skyddsnivå.

Detta är goda nyheter för europeiska företag som gör affärer med företag i Sydkorea. Sydkorea har bland annat en framstående IT-industri med stora företag som Samsung och LG Electronics samt är även stora inom fordonsindustrin med företaget Hyundai Motor Group, som tillverkar fordonen Hyundai och Kia..

EU-kommissionen uppger i sitt beslut att Sydkorea genom sin lag om skydd av personuppgifter (”PIPA”) har liknande principer, skyddsåtgärder och rättigheter för registrerade som EU:s lagstiftning. I augusti 2020 trädde en reform av PIPA i kraft, som stärkte utrednings- och verkställighetsbefogenheterna för Sydkoreas dataskyddsmyndighet, Personal Information Protection Commission (PIPC).

Beslutet från EU-kommissionen bekräftar vikten av en oberoende dataskyddsmyndighet med effektiva befogenheter som en väsentlig komponent inom statligt arbete med dataskydd.
Behöver ni rådgivning kring dataskydd? Kontakta gärna oss på Wikström & Partners Advokatbyrå.