FRUKOSTSEMINARIUM OM INCIDENTRAPPORTERING

FRUKOSTSEMINARIUM OM INCIDENTRAPPORTERING

Idag hade vi på W&P det stora nöjet att i samarbete med VQ bjuda in till frukostseminarium med tema personuppgiftsincidenter. Under seminariet presenterades bland annat den metod för riskbedömning som byrån utvecklat baserat på Artikel-29 gruppens riktlinjer om personuppgiftsincidenter och ENISA’s framtagna metod för riskbedömning. Seminariet bjöd även på spännande nyheter på området såväl som praktiska erfarenheter av arbete med rapportering av personuppgiftsincidenter.

– Personuppgiftsansvariga behöver stöd och hjälpmedel för att följa GDPR, vårt verktyg erbjuder detta. Riskbedömningar är svåra att göra och verktyget gör bedömningarna både enklare och mer kvalitativa för personuppgiftsansvariga säger David Westlund, senior biträdande jurist på W&P.

Vi vill tacka alla deltagare som kom och lyssnade på dagens seminarium!

För mer information om hur W&P kan assistera dig vid hantering av personuppgiftsincidenter läs mer här.