”Our expertise is in digitalization law, innovation and data protection”

”Our expertise is in digitalization law, innovation and data protection”

Enterprise Magazine har publicerat en artikel om Wikström & Partners Advokatbyrå och hur vi som advokatbyrå har nischat oss genom att erbjuda spetskompetens inom IT. Ett av vår tids mest komplexa och föränderliga affärsområden. Läs artikeln här.