The verdict in the highly acclaimed case Schrems II

The verdict in the highly acclaimed case Schrems II

Frågan om kommissionens beslutade standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden etablerade i tredjeland är giltiga har varit på tapeten ända sedan domen i Schrems I-målet kom år 2015. Minst lika intressant har frågan om giltigheten av Privacy Shield, vilken möjliggjort överföringar av personuppgifter från EU/EES till USA, varit. Idag har vi fått svar på frågorna i och med domen i det uppmärksammade målet Schrems II.

Bland annat ogiltigförklarar nu domstolen Privacy Shield – något som lär få enorma konsekvenser för de exportörer och importörer av personuppgifter mellan EU/EES och USA som grundar sin överföring på Privacy Shield.

Se det bifogade dokumentet