E-FÖRVALTNING

Vi erbjuder expertis inom frågor som rör offentlighet, sekretess & säkerhetsskydd

Digital utveckling

”Vilka rättsliga frågor bör vi som myndighet beakta när vi ska utveckla vår nya e-tjänst?”

Digital utveckling inom offentlig förvaltning innebär normalt att en rad rättsliga överväganden behöver göras initialt i utvecklingsprojektet. För att skapa en laglig tjänst att tillhandahålla allmänheten behöver till exempel regler om offentlighet, sekretess och dataskydd beaktas vid utformning av ett nytt IT-system eller en ny applikation. Frågeställningarna blir relevanta oavsett om projektet realiseras med interna resurser eller om tjänsterna ska upphandlas, men svaren kan variera beroende på hur man väljer att realisera sitt utvecklingsprojekt. Informationssäkerhet, säkerhetsskydd och upphandlingsfrågor är också aspekter som behöver beaktas tidigt i arbetet.

Välkommen att kontakta oss

 

Tel: +46 (0) 8 410 613 40

E-FÖRVALTNING

AFFÄRSJURIDISKA SPECIALISTER

Vi hjälper er genom den juridiska processen kring e-förvaltning.
Tveka inte att ställa dina frågor till oss!