Aktuellt

På fredag den 1 december träder den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) i kraft. FDI-lagen syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk ”skyddsvärd verksamhet” som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige....

Lördag den 1 juli 2023 träder en ny bestämmelse i 10 kap. 2 a § offentlighets- och sekretesslagen om sekretessgenombrott vid myndigheters utkontraktering (outsourcing) av teknisk bearbetning eller teknisk lagring i kraft. Lagändringen syftar till att ytterligare underlätta för statliga och kommunala myndigheter att anlita externa IT-leverantörer....