Aktuellt

Frågan om hur långt ansvaret stäcker sig för operatörer av internetplattformar vars användare laddar upp upphovsrättsskyddat innehåll har länge varit omdebatterad, inte minst i anslutning till genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG).  ...

Wikström & Partners är en modern affärsinriktad advokatbyrå med fokus på digitalisering, innovation och dataskydd. Vi sitter i ljusa, vackra lokaler på Kornhamnstorg i Gamla Stan, ett stenkast från den nya guldbron. Vi söker nu en biträdande jurist med inriktning mot dataskydd, GDPR och annan dataskyddslagstiftning, för att stärka vårt team ytterligare....

IT-driftsutredningen lämnade i fredags eftermiddag delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1). Betänkandet på 398 sidor är mycket läsvärd för den som är intresserad av it-driftsfrågor, digitalisering och offentlig sektor, oavsett om man är jurist, upphandlare eller it-leverantör. Utredningen har kartlagt myndigheternas användning av it-driftstjänster, utkontraktering till leverantörer och framtida behov samt utfört en internationell omvärldsanalys....