Aktuellt

Alltsedan Coronapandemins inträde i början av år 2020 har allt fler möten övergått till att genomföras digitalt. Möjligheten till att genomföra möten digitalt har fört med sig stora fördelar, bland annat avseende tidseffektivitet och positiva miljöaspekter. Även om digitala möten innebär stora fördelar finns det vissa utmaningar att beakta. En sådan är den teknik som möjliggör skapandet av så kallade ”deepfakes”....

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) publicerade den 22 juni 2022 ett rättsligt ställningstagande (dnr IMYRS 2022:2) avseende det undantag för journalistiska ändamål som återfinns i 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Genom det rättsliga ställningstagandet klargör IMY ...

Det är med stort nöje vi välkomnar vår nya medarbetare Anton Karlsson, som i dagarna tillträder som biträdande jurist på byrån. Anton är specialiserad inom dataskydd och IT-rätt. Med en juristexamen från Stockholms universitet, genomfört Mastersprogram i affärsjuridik vid Linköpings universitet och studier i IT-rätt vid Alma Mater Studiorum på Universitet i Bologna har Anton en mycket passande kompetensprofil....

Sedan den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag (2022:260). Lagen innehåller ett flertal ändringar som syftar till ett stärkt konsumentskydd och näringsidkare bör särskilt uppmärksamma den nya lagens utökade tillämpningsområde, vilken numera även omfattar konsumenters köp av digitala tjänster och digitalt innehåll. Den nya lagen ska bland annat reglera vad som gäller vid...

Det är med stort nöje vi välkomnar två nya medarbetare till advokatbyrån. Johanna Wallin, tillträder som biträdande jurist med fokus på IT-rätt och dataskydd. Johanna kommer närmast från rollen som bolagsjurist vid UC AB. Pauline Wesström kommer att ansvara för byråns administrativa uppgifter och bidra med värdefull kompetens på ekonomi-området. Pauline har under många...

Den 17 december 2021 meddelade EU-kommissionen sitt beslut att Sydkorea uppnår de krav som ställs på skydd för personuppgifter för att ett land ska anses ha en adekvat skyddsnivå. Detta är goda nyheter för europeiska företag som gör affärer med företag i Sydkorea. Sydkorea har bland annat en framstående IT-industri med stora företag som ...

Idag lämnade it-driftsutredningen sitt slutbetänkande och föreslår en rad åtgärder som vid genomförande kommer få stor påverkan på myndigheters inköp av it-drift. Utredningen slår fast att det alltjämt ska vara upp till respektive myndighet att bestämma formerna för it-driftinköp, men konstaterar att intresset för en samordnad statlig...