Gustaf Johnssén till Wikström & Partners!

Gustaf Johnssén till Wikström & Partners!

Wikström & Partners förstärker med ytterligare kompetens inom IT-rätt, offentlig rätt och myndighetssamverkan genom rekrytering av den tidigare rättschefen på Statens servicecenter.

– Det är med stort nöje som jag välkomnar Gustaf Johnssén till advokatbyrån! Efter många års samarbete inom eSams juridiska expertgrupp kring olika IT- och offentligrättsliga frågor, ser jag fram emot att arbeta tillsammans i våra klientuppdrag. Gustaf Johnsséns kompetens inom området offentlig outsourcing och myndighetssamverkan är närmast unik, med särskild förståelse och erfarenhet av frågor om offentlighet, sekretess, dataskydd och bevarandefrågor, säger Christina Wikström.

Gustaf Johnssén kommer närmast från en roll som rättschef i Statens servicecenter, har bred kunskap om IT-rättsliga frågor och ett särskilt fokus på samspelet mellan juridik, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Han har stor erfarenhet av informationshanteringens juridik och frågor rörande dataskydd, IT-avtal, upphandlingar och annan IT-rätt. Gustaf Johnssén har vidare erfarenhet av komplexa upphandlingar, avtal och leverantörstvister, liksom av rättslig kvalitetssäkring av processer och system.

– Det är roligt att kunna bidra med både bredd och djup till byråns kompetens, så att vi ännu bättre kan bistå klienter i deras verksamhetsutveckling och deras hantering av rättsliga utmaningar. Jag ser fram emot att i min nya roll fortsätta att bidra till utvecklingen av de rättsområden som jag arbetat med hela mitt yrkesliv. En av tjusningarna med de IT-rättsliga frågorna är att de ständigt är i förändring genom utvecklingen av teknik, verksamhet och lagstiftning.

—-

Advokat Christina Wikström, Tel: +46 70 6916800, christina@wikstrompartners.se
Senior specialist Gustaf Johnssén, Tel: +46 (0)70 206 24 54, gustaf@wikstrompartners.se