Nya vägledningar från SÄPO om säkerhetsskyddslagen

Nya vägledningar från SÄPO om säkerhetsskyddslagen

Den 1 april i år trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Den nya lagen innebär flera uppdateringar i förhållande till den tidigare lagen, där bland annat ett större eget ansvar ställs på enskilda verksamhetsutövare att vidta åtgärder i det fall verksamheten är att anse som säkerhetskänslig.

Under förra veckan, närmare bestämt den 17 juni, publicerade Säkerhetspolisen (SÄPO) ”Vägledningar inom säkerhetsskydd” i sex delar. Vägledningarna är tänkta att fungera som ett stöd i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket och ger en pedagogisk bild över regelverkets utformning och de skyldigheter som ankommer såväl myndigheter som enskilda verksamhetsutövare. Vägledningarna tillhandahåller vidare användbara tips, checklistor och förslag på aktiviteter för myndigheter och verksamhetsutövare att tillämpa i sitt praktiska säkerhetsskyddsarbete.

Wikström & Partners rekommenderar att såväl myndigheter som enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet tar del av dessa vägledningar för att säkerställa att nödvändiga analyser och åtgärder vidtas för att skydda känslig information.

Vägledningarna går att hitta här.