Privacy Shield riskerar att upphävas

Privacy Shield riskerar att upphävas

Europaparlamentet har gått ut med att de anser att Privacy Shield inte lever upp till den skyddsnivå som krävs enligt unionens dataskyddslagstiftning och EU-stadgan. Enligt den nyligen antagna resolutionen från Europaparlamentet framgår att de amerikanska myndigheterna har till den 1 september 2018 på sig att följa lagstiftningen annars riskerar Privacy Shield att tillfälligt upphävas.

I resolutionen beaktas bland annat Facebooks incident där uppgifter tillhöriga 2,7 miljoner EU-medborgare otillbörligt använts av konsultbolaget Cambridge Analytica. Facebook och Cambridge Analytica är exempel på företag som vid tidpunkten för incidenten var certifierade enligt Privacy Shield där missbruk av personuppgifter avslöjats.
Europaparlamentet uppmanar därför de amerikanska myndigheter som har till uppgift att upprätthålla Privacy Shield att vid denna typ av avslöjanden agera utan dröjsmål. Resolutionen behandlar även att Europaparlamentet anser att det saknas verkningsfulla kontroller gällande efterlevnaden av certifierade företag och att de amerikanska myndigheterna misslyckats med att informera kommissionen med aktuell information om ändringar i lagstiftning som kan vara av betydelse för Privacy Shield.

För att ta del av den utfärdade resolutionen klicka här »