Välkommen, David Westlund!

Välkommen, David Westlund!

Vi har det stora nöjet att välkomna David Westlund till Wikström & Partners som ny biträdande jurist. David kommer närmast från tjänsten som bolagsjurist på Benify AB.

– David Westlund har en mycket passande bakgrund för vår byrå med fokus på IT och PUL, säger Christina Wikström, Managing Partner på Wikström & Partners.

David har erfarenhet av personuppgiftsfrågor, molntjänster och kommersiella avtal rörande IT-tjänster i allmänhet och molntjänster i synnerhet. Genom sin bakgrund som bolagsjurist i multinationellt företag har han dessutom erfarenhet av bland annat governance, IT- och bolagsrätt. David Westlund tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet (2014) och har även studerat vid universitetet i Zürich.