Välkommen, Anette Branting!

Välkommen, Anette Branting!

Vi har nöjet att välkomna Anette Branting till Wikström & Partners som administrativ assistent. Anette har en bred administrativ bakgrund och kommer närmast från Barncancerfonden där hon arbetat som assistent till Generalsekreteraren. På Wikström & Partners kommer Anette att arbeta med administrativa frågor samt intern- och extern kommunikation.

– ”Vi är mycket nöjda med att kunna förstärka med en så kvalificerad administrativ kraft. Anette Branting kommer att ytterligare utveckla administration och kommunikation inom byrån, men också värdefullt bidra i administrativt tunga klientuppdrag, som GDPR-projekt” säger Christina Wikström, Managing Partner på Wikström & Partners.